واقعیت های پنهان در پیدا کردن شغل

 واقعیت های پنهان در پیدا کردن شغل

وقتی کسی در مسیر جستجوی شغلی جدید قرار می‌گیرید نباید اجازه دهد دیگران روحیه و ذهن‌ او را به‌واسطه افکار متعصبانه و راهنمایی‌های نادرست تخریب نمایند. یک جستجوی شغلی مؤثر نیازمند دانش و اطلاعات به‌روز در مورد نحوه جستجوی کارفرمایان برای یافتن نیروی کار و همچنین داشتن دیدگاهی نسبت به ماهیت کلی این روند است.
اغلب کارجویان از آنجا که بدون بررسی و شناخت اساسی نسبت به خودشان و بازار کار در این مسیر قدم میگذارند ،حس ناامیدی را تجربه می‌کنند. کسی که در جستجوی شغل است باید دقت نماید تا در این مسیر تفکرات نادرست او را از هدف اصلی منحرف نکنند. نکات زیر به شما کمک میکند که در مسیر پیدا کردن شغل جدید با دید بازتری قدم بردارید .

بیشتر بخوانید

آشنايي با شيوه‌ها و قواعد نگارش رزومه شغلي

آشنايي با شيوه‌ها و قواعد نگارش رزومه شغلي

یکی از ابزارهای بسیار مهم برای پیدا کردن شغل ، رزومه می باشد . هر کارجو بهتر است قبل از اینکه به جستجوی کسب و کار بگردد رزومه ای از توانایی ها و مهارتهای خود را پیش رو داشته باشد. محتوای رزومه شغلی شامل بخش‌های متعددی است کـــه در مجموع عملکرد کارجو را نشان می‌دهد. رزومه همچنین دید بهتری به کارجو میدهد تا خودش را بشناسد و بفهمد که چه مشاغلی بیشتر با توانایی ها و تجارب او تناسب دارد .

بیشتر بخوانید